Perssons Schakt AB

Vi erbjuder er som kund det bästa inom:

Markentreprenader
Vi utför alla former av schakt och anläggningsarbeten och grundläggningar inkl. mindre betongarbeten

Kabelschakt, kabelplöjning, microplöjning och fräsning
Vi har stor erfarenhet av alla former av kabelförläggning och då företaget har egna el-tekniker så är kabelskarvning inget hinder för oss om ni så önskar.

Rörtryckningar
Vi ombesörjer tryckningar med jordraketer, styrbara borrningar och andra schaktningsfria metoder.

Trafikavstängningar
Vår välutbildade personal hjälper dig med att ordna TA-planer, att ta fram rätt material och skylta upp åt di när du behöver arbeta i närheten eller på väg.

Arbetsledning / Projektledning / Kvalitetsansvar / Allmän Elbehörighet
Vi erbjuder alltid professionell och yrkeskunnig personal för att du som kund ska känna dig trygg.________________________________________________________________
Hemsidan är under pågående konstruktion och kommer växa fram under de närmaste dagarna, Glad Påsk!